ePorezi - Poreski Informacioni sistem

Ova knjiga je svedočenje o velikim projektima modernizacije poreske administracije i velikom naporu i zalaganju stručnih timova koji su nesebično uložili svoje znanje i umeće u cilju razvoja i uspostavljanja savremene i tehnološki razvijene poreske administracije u prethodnih deset godina.

 

Takođe, u knjizi su date smernice i dalji koraci koje je potrebno sprovesti u narednom periodu u cilju konačnog uspostavljanja poreskog informacionog sistema ePorezi.

ePorezi

Recenzije knjige ePorezi

Imajući u vidu značaj obrađenih tema, kao i nedostatak literature iz ove naučne oblasti, knjiga može korisno poslužiti studentima, koji na osnovnim i master studijama izučavaju predmete Informacioni sistemi, Poslovni informacioni sistemi, Elektronsko poslovanje, Poreski sistemi i slično, kao i stručnjacima koji se bave poreskim sistemima, poreskim informacionim sistemima, elektronskim poslovanjem i e-porezima.
Dr Zora Arsovski, redovni profesor

Sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje knjigu ePorezi – Poreski informacioni sistem, kako zbog zanimljivosti i aktuelnosti teme, tako i načina na koji se on obraća i čitaocima koji nisu u oblasti informacione i poreske politike. Kroz sistemski pristup na razumljiv i jednostavan način ukazuje na dr Dejana Vidojevića problematiku nastajanja i razvoja poreskog informacionog sistema u Srbiji.
Dr Branislav Jeremić, redovni profesor

Kao predstavnik Gartnera za Srbiju, imao sam tu retku čast da sa svojim kolegama konsultantima i analitičarima nejveće svetske IKT konsultantske kuće na svetu pomognem da se neke dileme u procenama i tehnoekonomskoj optimizaiciji pomenutih projekata fino optimizuju. Zahvaljujem se autoru što je pomenuo trenutke zajedničke saradnje u ovoj knjizi. Čitaoci knjige će imati retko zadovoljstvo da uživaju u svakoj fazi knjige. Knjiga je dobro ilustrovana, a misli jezgrovite. Ovo je prava poslastica za ljubitelje informacione tehnologije.
Dr Petar Kočović, vanredni profesor

Reč autora

Ova knjiga daje dodatu vrednost, koja se ogleda u tome da se može koristiti kao neka vrsta udžbenika za sve one koji prvi put ulaze u poslove vezane za poresku problematiku i sticanja znanja vezanih za razvoj i upravljanje poreskim informacionim sistemom, a sigurno će predstavljati ideju vodilju za sve one koji u budućnosti treba da se uhvate u koštac sa ovakvim grandioznim projektima. Nemerljiv značaj je i u tome što je u okvirima naše zemlje ovo jedinstveno izdanje u poslednjih nekoliko godina koje se na stručan način bavi problematikom uspostavljanja sistema e-uprave i novog poreskog sistema.